Tervetuloa
Palvelumme
Yhteistyökumppanimme
Ota yhteyttä
Tietoa yrityksestä
Palvelumme
Tutkimuksen ulkoistamisesta
Ota yhteyttä
Tutkimuksen ulkoistamisesta

"Tutkimuksen ulkoistaminen maksaa oikeaa rahaa, miksi en tekisi itse kun työkaluja kerran on tarjolla?"

Toisinaan näin kannattaakin tehdä. Kyselytutkimus on viisainta ulkoistaa silloin kun:

  • Projektille ei ole osoitettavissa henkilöä joka vastaa projektin onnistumisesta ja kustannusten kurissa pysymisestä -> alikapasiteetti
  • Projekteilla on tapana venyä ja niihin käytetään aikaa enemmän kuin alun perin suunniteltu –> ylimitoitus, ylikapasiteetti
  • Organisaatiolla ei ole realistista mielikuvaa siitä, mitä kyselytutkimuksen toteuttaminen pitää sisällään ja kuinka paljon aikaa se vaatii -> alimitoitus
  • Kyselyn toteuttaminen ei kuulu ydinosaamiseen - itse toteutettuna syntyy tehottomuutta, koska aikaa kuluu uuden opetteluun eikä lopputuloksen oikeellisuudesta voida olla varmoja. Lopputuloksena usein kalliimpi prosessi kuin ulkoa ostettuna projektina, jolla on alku, loppu ja yksiselitteinen, Scan Kyselypalveluiden toteuttamana, edullinen hinta.
  • Halutaan neutraali toteuttaja kyselylle, jotta varmistetaan kyselyn puolueettomuus ja luotettavuus ja pystytään osoittamaan se myös ulospäin. 

”…mutta olemme hankkineet jo ohjelmistonkin itsellemme…”

Hyvä, saatte helposti raakadatan säilytettyä ja pääsette vaivattomasti tarkastelemaan tehokkaasti toteutettua kyselyä. Jos jokin ylläolevista kohdista toteutuu, suosittelemme tutkimuksen ulkoistamista. Scan Kyselypalvelut voi toteuttaa kyselyn teidän ohjemistoanne hyödyntäen. Ohjelmistoanne voitte käyttää johonkin toiseen tarkoitukseen tai toisena ajankohtana itse - investointi ei mene hukkaan.

Itse asiassa pääyhteistyökumppanimme on helppokäyttöisen kyselyohjelmiston tuottaja Webropol Oy, alansa markkinajohtaja Suomessa.

"Ulkoistaminen tuntuu kyllä järkevältä, mutta hinta tuntuu kalliilta..."

Oletteko organisaatiossanne laskeneet, millaisia liiketoiminta- tai muita hyötyjä tutkimuksen tulosten perusteella tehdyllä kehityshankkeella voidaan saada aikaan? - Voidaanko hanketta tehdä ilman tutkittua tietoa?

Oletteko varmasti laskeneet, mitä kyselyn tekeminen itse ihan oikeasti maksaa:

  • Menetettyinä työtunteina?
  • Tehottomana toimintana?
  • Mahdollisesti menetettyinä potentiaalisina asiakkaina?

Kannattaa miettiä, mitä rahanarvoista saisitte aikaan kyselyn pohtimisesta ja tekemisestä vapautuvalla ajalla?

 

TervetuloaPalvelummeYhteistyökumppanimmeOta yhteyttä
Scan Kyselypalvelut / Scanplan Oy