Tervetuloa
Palvelumme
Yhteistyökumppanimme
Ota yhteyttä
Suunnittelu
Toteutus
Analyysi
Raportointi
Suunnittelu

Suunnittelu on kyselytutkimuksen tärkein vaihe. Suunnitteluprosessissa käydään asiakkaan kanssa huolellisesti läpi:

  • tutkimuksen tavoite
  • tavoitteesta johdetut toimenpiteet
  • kohderyhmät
  • kysymystyypit ja
  • hahmotetaan kyselyn luonne muun muassa vastaajan ajankäyttöön liittyen

Osallistumisen paino suunnitteluvaiheessa riippuu toimeksiantajan toiveista. Voimme toimia joko konsultoivassa roolissa tai pääsuunnittelijana.
Huolellisen suunnittelun tuloksena syntyy kysely, joka

  • maksimoi: vastaajien määrän ja relevantin, asiakasta hyödyttävän uuden tiedon määrän
  • minimoi: vastaajan käyttämän ajan ja aikaavievät ”turhat” kysymykset
  • optimoi: kyselyn viestinnällisen sisällön ja arvon sekä tieteen ja käytännön painotukset

Suunnitteluprosessiin kuuluu tyypillisesti 1-2 tapaamista, joista ensimmäisessä hahmotetaan tutkimuksen aihe ja käydään läpi ennaltamääritelty suunnitteluprosessi ja seuraavassa tarkennetaan esivalmisteltu suunnitelma. Tarkennukset voidaan ja usein tehdäänkin myös sähköpostitse, asiakkaan toiveen mukaan. Laajemmissa ja erityistä tarkkuutta vaativissa tutkimuksissa tarvitaan vielä lisätapaaminen, jossa varmistetaan kyselyn yksityiskohdat ja ulkoasu.

Kiireellisissä tapauksissa ja teknisissä toteutuksissa voimme toimia myös täysin ilman tapaamisia, jos asiakkaalla on selkeä käsitys siitä, millaista tutkimusta ollaan tekemässä ja mitkä sen tavoitteet ovat.

 

TervetuloaPalvelummeYhteistyökumppanimmeOta yhteyttä
Scan Kyselypalvelut / Scanplan Oy