Tervetuloa
Palvelumme
Yhteistyökumppanimme
Ota yhteyttä
Suunnittelu
Toteutus
Analyysi
Raportointi
Toteutus

Toteutamme kyselyt pääasiassa sähköisiä välineitä hyväksikäyttäen. Sopimuksesta suoritamme myös muuntyyppiset tiedonkeruut, kuten haastattelut tai lomakekyselyt.

Toteutukseen kuuluu vähintään seuraavat asiat:

  • kohderyhmän yhteystietojen hankinnasta sopiminen
  • tarvittaessa yhteystietojen hankkiminen
  • järjestelmästä päättäminen ja käytännöstä sopiminen
  • kyselyn tekninen toteutus
  • muotoilut
  • saatetekstit
  • lähettäminen (joko meidän tai asiakkaan järjestelmästä)
  • paluupostin käsittely
  • reklamaatioiden käsittely

Kysely voidaan toteuttaa joko asiakkaan omaa ohjelmistoa hyödyntäen tai Scan Kyselypalveluiden yhteistyökumppanin ohjelmistoa hyödyntäen (Webropol).

TervetuloaPalvelummeYhteistyökumppanimmeOta yhteyttä
Scan Kyselypalvelut / Scanplan Oy