Tervetuloa
Palvelumme
Yhteistyökumppanimme
Ota yhteyttä
Suunnittelu
Toteutus
Analyysi
Raportointi
Analyysi

Analyysivaiheessa kyselyn suunnittelu ja tavoitteiden asetanta nousevat ratkaisevaan osaan. Analyysi suoritetaan aina kyselylle asetettujen tavoitteiden perusteella, jotta raportointi palvelee parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeita.

Analyysit suoritetaan asiakkaan toivomassa laajuudessa tarkoituksenmukaisuusperiaatteella.

Nyrkkisääntönä kyselyiden tavoite toteutuu parhaiten silloin kun asiakas ymmärtää täysin, miten dataa on käsitelty. Analysoinnin ja raportoinnin keinoina käytetään tällöin pääasiassa jakaumaesityksiä, taulukointia, ristiintaulukointia ja havainnollisia kaksiulotteisia kuvioita. Perusanalyysiin kuuluu mm. luottamusvälien laskeminen.

Asiakkaan niin toivoessa, toteutamme myös vaativat tilastolliset analyysit (esim. faktorianalyysit, monimuuttuja-analyysit). Näistä toimenpiteistä sovitaan tehtävänannon yhteydessä.

TervetuloaPalvelummeYhteistyökumppanimmeOta yhteyttä
Scan Kyselypalvelut / Scanplan Oy