Tervetuloa
Palvelumme
Yhteistyökumppanimme
Ota yhteyttä
Suunnittelu
Toteutus
Analyysi
Raportointi
Palvelumme


Suunnittelemme ja toteutamme internet-kyselyt, lomakekyselyt, haastattelut ja taustatutkimukset alusta loppuun mahdollisimman vähällä asiakkaalle aiheutuvalla vaivalla tai mahdollistamme asiakkaalle tiiviinkin yhteistyön tutkimuksen kuluessa.

STAR-kyselykonseptiamme noudattaen varmistamme, että kaikki tutkimukseen liittyvät olennaiset asiat tulevat huomioiduksi. STAR-konseptiin kuuluu olennaisesti modulaarinen toteutustapa eli asiakas voi valita, mitkä vaiheet toteuttaa itse ja mitkä antaa Scan Kyselypalveluiden hoidettavaksi. Paras lopputulos syntyy kaikissa tapauksissa saumattoman ja joustavan yhteistyön tuloksena. Katso, miten prosessimme etenee
suunnittelusta toteutuksen ja analyysin kautta aina raportointiin asti.

Kyselyn läpivieminen suunnittelusta raportointiin vie meiltä tyypillisesti 4-12 henkilötyöpäivää riippuen kyselyn ja raportoinnin laajuudesta ja asiakkaan valmiudesta panostaa prosessiin. Kevyet tutkimukset on mahdollista toteuttaa jo muutamassa päivässä. Kokemuksemme mukaan ensimmäistä kertaa kyselytutkimusta tilaavan tahon on syytä varata 1-2 kuukautta aikaa koko prosessin läpiviemiseksi organisaatiossaan sen koosta ja mahdollisten suunnitteluun osallistuvien henkilöiden määrästä riippuen. Toistettavien tutkimusten osalta aikajänne on huomattavasti lyhyempi.

Mahdollisimman läpinäkyvän toiminnan varmistamiseksi, hinnoittelumme perustuu arvioituun työmäärään. Työmääräarvio annetaan ensimmäisen tapaamisen perusteella tarjouksen yhteydessä. Hintamme ovat kilpailukykyiset ja pientenkin yritysten ulottuvissa.

Kysy myös konsultointipalvelujamme kun organisaationne kaipaa syvempää näkemystä käsillä olevasta ongelmasta.

Tutustu tarkemmin
palveluprosessiimme.

TervetuloaPalvelummeYhteistyökumppanimmeOta yhteyttä
Scan Kyselypalvelut / Scanplan Oy